Wegwijzer

Ervaart u dat eten voor uw kind een probleem is en zoekt u specialistische zorg dan kunt u terecht bij de kinderdiëtistenpraktijk.

De praktijk biedt deskundige hulp aan kinderen en jeugdigen met eetproblemen.

Kim Corbet, kinder- en jeugddiëtist specialist GGZ, is de leidsvrouw achter de kinderdiëtistenpraktijk.
Vanaf 2014 heeft ze, naast haar specialistische werk in een academisch kinderziekenhuis en academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, haar onderneming. Tot voor kort was ze ook werkzaam in de gespecialiseerde kinderrevalidatie.