De Eetleidster

Kinder- en jeugddiëtist Kim Corbet is de leidsvrouw achter de kinderdiëtistenpraktijk.
Zij heeft de HBO opleiding Voeding en Diëtetiek in 2002 afgerond en is na haar opleiding altijd werkzaam geweest als kinder- en jeugddiëtist.
Vanaf 2014 heeft ze, naast haar specialistische werk in een academisch kinderziekenhuis en academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, haar onderneming. Tot voor kort was ze ook werkzaam in de gespecialiseerde kinderrevalidatie.

Kim heeft een vriendelijke serene houding en stelt graag openvragen aan het kind en ouder(s). Ze luistert actief en respecteert de denkwereld van het kind.
Kim heeft een sterk systematisch denkvermogen en is een intuïtief creatief denker. Zonder oordeel voedt ze haar denken door te zoeken naar bewijzen voor het tegenovergestelde. Consciëntieus rekent ze de mogelijkheden uit en beschrijft deze. Wat voor haar telt is dat ze in het leven van een ander verschil mag maken.

Vanuit haar deskundigheid ontwikkelt ze richtlijnen, behandelprogramma’s en het geeft ze onderwijs en doet onderzoek. Ze is bestuurslid van het landelijke netwerk diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen Voedings Interventie Eetstoonrissen (VIE) dat samenwerkt met de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE).

Om zichzelf te ontwikkelen neemt ze actief deel aan jaarlijkse themadagen, overleggen en intervisie van, door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), erkende landelijke verenigingen/netwerken:
Kinderdiëtetiek Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (KODAZ);
Netwerk Kinderdiëtisten (NKD);
Diëtetiek Psychiatrie Nederland (DPN);
Voedings Interventie Eetstoornissen (VIE);
Diëtisten voor Spierziekten (DvS).

Afgeronde Post-HBO scholingen:
– Autisme en gerelateerde eetproblemen bij kinderen;
– Neuromusculaire en -degeneratieve aandoeningen;
– Directe Toegankelijkheid Diëtetiek;
– Voeding bij eet- en/of psychiatrische stoornissen;
– Behandeling van jongeren met eetstoornissen;
– Kindervoeding en Kinderdiëtetiek;
– Behandeling van eetstoornissen voor diëtisten;
– Protocollair werken met ouders van kinderen met overgewicht;
– Rationeel Emotieve Therapie/ RET;
– Binge Eating Disorder Cognitieve Gedragstherapie;
– Motivational Interviewing;
– Motiveren van een eetstoornispatiënt;
– Diet Counseling.

Zie voor werkervaring het document kopie profiel LinkedIn

Kim heeft haar periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder diëtisten.
Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Vervolgens wordt periodiek (elke 5 jaar) geregistreerd of een diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum.

In Nederland is het beroep diëtist geregeld via artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). In de Wet BIG is de opleiding tot het beroep geregeld en de deskundigheid omschreven. Daarbij is bepaald dat het recht tot het voeren van de titel ‘diëtist’ voorbehouden is aan degene die met goed gevolg de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond. Degene die de cursus Voedingsdeskundige of Gewichtsconsulent heeft gevolgd heeft niet het recht tot het voeren van de titel ‘diëtist’. Voor deze cursussen is geen vooropleiding nodig.
Voedingskundigen hebben de driejarige Bachelor Voeding en Gezondheid aan de Wageningen University afgerond.