Specialistische zorg

Kinder- en jeugddiƫtist Kim Corbet werkt vanuit enthousiasme en bezieling en helpt kind en ouder(s) leren beter te eten.

Ze is geduldig en behulpzaam en helpt om verandering van gedrag te bevorderen door ambivalentie ten opzichte van verandering te verhelderen en op te lossen.
Kennis en houding over eten en voedingsgerelateerde onderwerpen verbetert door psycho-educatie in voorlichtende gesprekken en in de vorm van zelfhulp.
Het kind staat centraal. Kim heeft vertrouwen in de eigen ontwikkelingskrachten die in het kind aanwezig zijn.
Kind en ouder(s) ontwikkelen kennis en vaardigheden en worden zich tijdens de behandeling bewust van keuzes die zij kunnen maken. Keuzes die een weerspiegeling zijn van hoop en niet van angst versterken en vergroten zelfwaardering en zelfstandigheid om de (dieet)behandeldoelen te bereiken.

Motivational Interviewing, een evidence based methode bij gedragsverandering waarbij ambivalentie ten opzichte van verandering wordt verheldert en opgelost, wordt tijdens de behandeling toegepast.

In vertrouwen met de verwijzend arts* en bij voorbeeld de (pre)logopedist, orthopedagoog, GZ-psycholoog, klinische psycholoog, psychotherapeut, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut, kinderfysiotherapeut, maatschappelijk werker, sociotherapeut, leerkracht of klasse assistent wordt samen gewerkt.

*zoals kinder- of jeugdarts, kinder- en jeugdpsychiater, revalidatiearts, huisarts of schoolarts.