Hulp voor wie

De kinderdiƫtistenpraktijk is er voor kinderen en jongeren met:

anorexia nervosa;

sensorische voedselaversie bijvoorbeeld samenhangend met een autismespectrumstoornis of AD(H)D;

voedingsprobleem samenhangend met een lichamelijke aandoening zoals neuromusculaire aandoeningen (NMA). Bijvoorbeeld Duchenne spierdystrofie, Myotone dystrofie, Spinale musculaire atrofie (SMA);

voedingsproblemen samenhangend met een neurologische aandoening. Bijvoorbeeld Cerebrale parese (CP);

voedingsprobleem samenhangend met ingrepen of traumata in het mond- en keelgebied of het maagdarmkanaal. Bijvoorbeeld verslikken, ernstig braken, reflux, inbrengen van neusmaagsonde;

voedingsproblemen samenhangend met syndromen. Bijvoorbeeld het syndroom van Down, Prader-Willi, van West, VCFS of Wolf-Hirschhorn syndroom;

vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (avoidant/restrictive food intake disorder: ARFID)

selectief eten bijvoorbeeld samenhangend met een autismespectrumstoornis of AD(H)D;

functionele dysfagie;

angst voor overgeven en misselijkheid (emetofobie);

eetbuistoornis (BED);

boulimia nervosa;

algemene symptomen: afbuigende groeicurve/groeiachterstand, gewichtsverlies/ondervoeding en slikklachten;

maag- en darmaandoeningen: chronische obstipatie, gastro-oesofageale reflux, lactose-intolerantie, peuterdiarree en prikkelbaar darmsyndroom (PDS).