Vergoeding

De vergoeding voor dieetadvisering in de eerste lijn (basiszorg) is geregeld via de basisverzekering volgens de aanspraak ‘extramurale dieetadvisering’ in het Besluit Zorgverzekering en via aanvullende verzekeringen. Voor dieetadvisering via de basisverzekering is bij kinderen tot 18 jaar geen eigen risico van toepassing.

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 3 behandeluren ofwel 12 kwartier per jaar. Daarnaast kan voor dezelfde of een andere indicatie in datzelfde jaar dieetadvisering uit een aanvullende verzekering vergoed worden.
Bekijk voor vergoeding het Overzicht vergoeding Diëtetiek voor een niet gecontracteerde diëtist vanuit de Basisverzekering en Aanvullende Verzekering 2019.

De diëtist is direct toegankelijk, dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts naar een diëtist kan gaan met vragen over voeding en diëten.

IBAN: NL76 INGB 0689 8330 67
AGB-zorgverlenerscode: 24-001234
AGB-praktijkcode: 24-(0)51925
KP-nr.: 39904597289
KvK-nr.: 60232358