Tarieven

Er is geen wettelijk vastgesteld tarief.
Het tarief voor 2019 voor dieetadvisering bij Kinderdiëtistenpraktijk Kim is € 17,50 per kwartier.

Paramedici die een door de Wet BIG geregeld beroep uitoefenen hoeven geen BTW in rekening te brengen.
U ontvangt van de diëtist een factuur voor dieetadvisering en dient die te voldoen aan de diëtist.

Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Indien u de afspraak niet nakomt brengt de diëtist het niet nagekomen contact in rekening.